5. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ΤEI

Ο τεχνολογικός τομέας της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), την τέταρτη σε αριθμό δημοσιεύσεων κατηγορία ελληνικών φορέων. Tα περισσότερα ΤΕΙ έχουν μικρό και ασταθή αριθμό δημοσιεύσεων (<10 δημοσιεύσεις το χρόνο), με αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός αξιόπιστων βιβλιομετρικών δεικτών και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη δραστηριοποίηση κάθε ΤΕΙ στα επιστημονικά πεδία, το βαθμό των διεθνών συνεργασιών, το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές κ.λπ.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα βιβλιομετρικά δεδομένα για 16 ΤΕΙ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης –ΑΣΠΑΙΤΕ-. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των ΤΕΙ για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010.  

 

ΧΡΩΜΑ

TEI

2006-2010
Αριθμός δημοσιεύσεων Αριθμός αναφορών

 

Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ΑΣΠΑΙΤΕ

74 99

 

ΤΕΙ Αθηνών

682 1.567

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

180 573

 

ΤΕΙ Ηπείρου

110 385

 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

374 808

 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

32 117

 

ΤΕΙ Καβάλας

146 352

 

ΤΕΙ Καλαµάτας

99 264

 

ΤΕΙ Κρήτης

409 1.987

 

ΤΕΙ Λαµίας

126 336

 

ΤΕΙ Λάρισας

227 554

 

ΤΕΙ Μεσολογγίου

89 142

 

ΤΕΙ Πάτρας

113 505

 

ΤΕΙ Πειραιά

183 501

 

ΤΕΙ Σερρών

86 221

 

ΤΕΙ Χαλκίδας

126 291

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: