Συντελεστές

Συντονισμός – επιστημονική επιμέλεια:

 • Δρ Εύη Σαχίνη

Συγγραφική Ομάδα 

 • Δρ Νένα Μάλλιου
 • Δρ Εύη Σαχίνη  
 • Δρ Νίκος Χούσος
 • Δρ Δημήτρης Καραϊσκος

Για την επεξεργασία των δεδομένων, τον υπολογισμό των δεικτών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή απαιτήθηκε η ανάπτυξη περιβάλλοντος και εργαλείων λογισμικού, τον συντονισμό και την τεχνική επίβλεψη των οποίων είχε ο Δρ. Νίκος Χούσος. Για την υλοποίηση συνεργάστηκαν οι:      

 • Δρ Δημήτρης Καραΐσκος - ανάπτυξη πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργιών
      διαδραστικής οπτικοποίησης 
 • Κώστας Σταμάτης - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων
 • Δρ Αριστομένης Λαμπρόπουλος - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων
 • Ανδρέας Καλαϊτζής - ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής έκδοσης

Η συσχέτιση των 329 εξειδικευμένων θεματικών περιοχών της βάσης Scopus με τα επιστημονικά πεδία και τις υποκατηγορίες της ταξινόμησης Frascati και σημαντικό μέρος του καθαρισμού των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τις:

 • Μαρία Πάσχου
 • Πόλυ Καραγιάννη

Η επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τον Δρα Αλέξανδρο Ναυπλιώτη.

Τον σχεδιασμό του διαδικτυακού περιβάλλοντος είχε η κα Δήμητρα Πελεκάνου.

Στην πραγματοποίηση της έκδοσης συνέβαλαν με την επιστημονική τους καθοδήγηση και υποστήριξη τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΤ:

 • Γιάννης Καλογήρου – Προέδρος ΕΣΕΚΤ, Καθηγητής ΕΜΠ
 • Κλέα Κατσουγιάννη – Αντιπροέδρος ΕΣΕΚΤ, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
 • Στέλιος Σαρτζετάκης – Μέλος, Ερευνητής, «ΑΘΗΝΑ» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών & της Γνώσης
 • Δημήτρης Τσακίρης – Μέλος, Ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
 • Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης, Μέλος.

 

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς

Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν.,  Καραϊσκος Δ., (2013), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Scopus, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Ακολουθήστε το ΕΚΤ: