Παράρτημα IV: Φορείς

Φορείς που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της μελέτης

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανώτατη Εκπαίδευση

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Πανεπιστημιακός Τομέας

Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία

Τεχνολογικός Τομέας 

ΤΕΙ

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα

Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ

Ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς 

Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς 

Άλλοι ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία

Υγεία

Δημόσιοι Φορείς Υγείας 

Δημόσιοι Φορείς Υγείας 

Δημόσια Νοσοκομεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λοιπά νοσοκομεία, κλινικές και φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας  

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας  

Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας όπως ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.

Λοιποί Δημόσιοι Φορείς

Λοιποί Δημόσιοι Φορείς

Υπουργεία, μουσεία, ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, λοιποί δημόσιοι φορείς και δημόσιες επιχειρήσεις

Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς     

Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς     

Λοιποί ιδιωτικοί φορείς όπως ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, τράπεζες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωφελή ιδρύματα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Πανεπιστήμια

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

  1.  Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

ΑΣΚΤ

  2.  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΠΘ

  3.  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

  4.  Δηµοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  5.  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος*

ΔΙΠΑΕ

  6.  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΚΠΑ

  7.  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΕΑΠ

  8.  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΕΜΠ

  9.  Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΙΟΝΙΟ

10.  Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΟΠΑ

11.  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Π. ΑΙΓΑΙΟΥ

12.  Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας*

Π. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

13.  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

14.  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

16.   Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

17.   Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

18.   Πανεπιστήμιο Πατρών

Π. ΠΑΤΡΩΝ

19.   Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

20.   Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

21.   Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Π. Σ. ΕΛΛΑΔΑΣ

22.   Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΑΝΤΕΙΟ

23.   Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ

24.   Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

 

Στις δημοσιεύσεις των Πανεπιστημίων προσμετρώνται οι δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) τα οποία λειτουργούν σε αυτά καθώς και οι δημοσιεύσεις των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων:

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

  1.  Αιγινήτειο Νοσοκοµείο

  2.  Αρεταίειο Νοσοκοµείο

  3.  Γενικό Νοσοκοµείο ΑΤΤΙΚΟΝ

  4.  Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

  5.  Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης

  6.  Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου

  7.  Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας

  8.  Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων

  9.  Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών

 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - ΤΕΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

  1.  Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ΑΣΠΑΙΤΕ

  2.  ΤΕΙ Αθήνας

  3.  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  4.  ΤΕΙ Ηπείρου

  5.  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

  6.  ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

  7.  ΤΕΙ Καβάλας

  8.  ΤΕΙ Καλαµάτας

  9.  ΤΕΙ Κρήτης

10.  ΤΕΙ Λαµίας

11.  ΤΕΙ Λάρισας

12.  ΤΕΙ Μεσολογγίου

13.  ΤΕΙ Πάτρας

14.  ΤΕΙ Πειραιά

15. ΤΕΙ Σερρών

16.   ΤΕΙ Χαλκίδας

 

3. Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΓΕΤ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

  1.  ΑΘΗΝΑ-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης*

ΑΘΗΝΑ

  2.  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΕΑΑ

  3.  Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

ΕΙΕ

  4.  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης*

ΕΚΕΤΑ

  5.  Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος»

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

  6.  Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

ΕΛΚΕΘΕ

  7.  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών*

ΕΚΚΕ

  8.  Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας

ΕΕΑΕ

  9.  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

ΕΙΠ

10.  Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών «Aλ. Φλέµινγκ»

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

11.  Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΙΤΕ

12.  Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας

ΚΕΤΕΑΘ

 

4. Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς

ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

  1.  Ακαδηµία Αθηνών*

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

  2.  Εθνικό ‘Ιδρυµα Αγροτικής ΄Ερευνας

ΕΘΙΑΓΕ

  3.  Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών*

EAITY

  4.  Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

ΙΓΜΕ

  5.  Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών*

ΙΤΣΑΚ

  6.  Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας*

ΚΑΠΕ

  7.  Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών

ΚΕΠΕ

  8.  Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

ΜΑΙΧ

  9.  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

ΜΦΙ

 

5. Δημόσιοι Φορείς Υγείας

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

  1.  Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

  2.  Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΑΓ. ΣΟΦΙΑ

  3.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

  4.  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

  5.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

  6.  Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

  7.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  8.  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  9.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ

10.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ

ΛΑΪΚΟ

11.  Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ

ΜΕΤΑΞΑ

12.  Νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΥΠΕΘΑ

13.  Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

14.  Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ

15. Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ

ΤΖΑΝΕΙΟ

16.   ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΩΝΑΣΕΙΟ

 

6. Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

  1.  Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών

ΑΙΒΕ

  2.  Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα

ΕΣΟΟ

  3.  Θεραπευτήριο METROPOLITAN

METROPOLITAN

  4.  Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

  5.  Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

  6.  Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

  7.  Όμιλος ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ

  8.  Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  9.  Όμιλος ΥΓΕΙΑ*

ΥΓΕΙΑ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας ιδρύθηκε το 2009 και περιλαμβάνει τρία τμήματα τα οποία μέχρι τότε λειτουργούσαν ως τμήματα της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των δημοσιεύσεων των τριών τμημάτων από τις υπόλοιπες δημοσιεύσεις του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας δεν παρουσιάζεται στην αναλυτική περιγραφή των Πανεπιστημίων.

 

Δεν πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του Διεθνούς Πανεπιστηµίου και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων.

 

Στις δημοσιεύσεις των ΑΘΗΝΑ και ΕΚΕΤΑ προσμετρώνται οι δημοσιεύσεις των Ινστιτούτων που λειτουργούσαν αρχικά ως ανεξάρτητα και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε αυτά.

 

Δεν πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων.

 

Στις δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών.

 

Το 2011 το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών – ΕΑΙΤΥ μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση εξετάζει τις δημοσιεύσεις μέχρι το 2010, το Ινστιτούτο εξακολουθεί να αναφέρεται με την τότε ισχύουσα ονομασία του - ΕΑΙΤΥ.

 

Το 2011 το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ συγχωνεύθηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού Προστασίας. Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση εξετάζει τις δημοσιεύσεις μέχρι το 2010, το Ινστιτούτο εξακολουθεί να αναφέρεται ως ξεχωριστός οργανισμός με την τότε ισχύουσα ονομασία του - ΙΤΣΑΚ.

 

Στην προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008», το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ είχε παρουσιαστεί στην κατηγορία «Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ» δεδομένου ότι μέχρι το 2008 εποπτευόταν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το ΚΑΠΕ σήμερα εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνει το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ, τη Γενική, Μαιευτική- Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ.

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: