8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Δημόσιων Φορέων Υγείας

Οι Δημόσιοι Φορείς Υγείας είναι η δεύτερη σε σειρά κατηγορία ελληνικών φορέων όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων. Τα Δημόσια Νοσοκομεία παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις της κατηγορίας. Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για δεκαέξι φορείς οι οποίοι παρουσιάστηκαν στη μελέτη του ΕΚΤ με στοιχεία από τη βάση δεδομένων Web of Science. Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται ως ένας φορέας, τα νοσοκομεία τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ). Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό των δημοσιεύσεων και των αναφορών για είκοσι ακόμα φορείς της κατηγορίας αναφέρονται στην παράγραφο 8.1. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των δεκαέξι εξεταζόμενων Δημόσιων Νοσοκομείων για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010.    

 

ΧΡΩΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

2006-2010

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

235 1.201

 

Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

284 1.471

 

Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ

ΜΕΤΑΞΑ

211 699

 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

219 832

 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

722 3.212

 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

168 906

 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ

105 281

 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ

ΛΑΪΚΟ

631 2.923

 

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

286 1.772

 

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

93 305

 

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ

341 1.877

 

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

122 645

 

Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

159 651

 

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ

ΤΖΑΝΕΙΟ

212 641

 

Νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ

ΝΟΣ. ΥΠΕΘΑ

634 3.008

 

ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΩΝΑΣΕΙΟ

343 1.881

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: