Παράρτημα ΙΙΙ: Επιστημονικά Πεδία

Αντιστοίχιση των εξειδικευμένων θεματικών περιοχών της βάσης δεδομένων Scopus µε τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία και
τις υποκατηγορίες του εγχειριδίου Frascati / ΟΟΣΑ

ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Major Fields of Science & Technology Frascati Manual

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Field Categories Frascati Manual

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Subject fields - Scopus Database

Natural Sciences

Mathematics

• Algebra and Number Theory

• Analysis

• Applied Mathematics

• Computational Mathematics

• Control and Optimization

• Discrete Mathematics and Combinatorics

• Geometry and Topology

• Logic

• Mathematics (all)

• Mathematical Physics

• Mathematics (miscellaneous)

• Modeling and Simulation

• Numerical Analysis

• Statistics and Probability

Computer and Information Sciences

• Computer Science (miscellaneous)

• Computer Science (all)

• Artificial Intelligence

• Computational Theory and Mathematics

• Computer Graphics and Computer-Aided Design

• Computer Networks and Communications

• Computer Science Applications

• Computer Vision and Pattern Recognition

• Human-Computer Interaction

• Information Systems

• Software

• Theoretical Computer Science

Physical Sciences

• Acoustics and Ultrasonics

• Astronomy and Astrophysics

• Atomic and Molecular Physics, and Optics

• Condensed Matter Physics

• Fluid Flow and Transfer Processes

• Instrumentation

• Nuclear and High Energy Physics

• Physics and Astronomy (miscellaneous)

• Physics and Astronomy (all)

• Radiation

• Spectroscopy

• Statistical and Nonlinear Physics

• Surfaces and Interfaces

Chemical Sciences

• Analytical Chemistry

• Catalysis

• Chemistry (miscellaneous)

• Chemistry (all)

• Colloid and Surface Chemistry

• Electrochemistry

• Filtration and Separation

• Inorganic Chemistry

• Organic Chemistry

• Physical and Theoretical Chemistry

 

Earth  and related Environmental Sciences

• Atmospheric Science

• Computers in Earth Sciences

• Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)

• Earth-Surface Processes

• Ecological Modeling

• Ecology

• Economic Geology

• Environmental Chemistry

• Environmental Science (all)

• Environmental Science (miscellaneous)

• Geochemistry and Petrology

• Geology

• Geophysics

• Global and Planetary Change

• Health, Toxicology and Mutagenesis

• Management, Monitoring, Policy and Law

• Nature and Landscape Conservation

• Oceanography

• Paleontology

• Pollution

• Space and Planetary Science

• Stratigraphy

Biological Sciences

• Aging

• Animal Science and Zoology

• Applied Microbiology and Biotechnology

• Aquatic Science

• Biochemistry

• Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all)

• Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)

• Biophysics

• Biotechnology

• Cancer Research

• Cell Biology

• Clinical Biochemistry

• Developmental Biology

• Ecology, Evolution, Behavior and Systematics

• Endocrinology

• Genetics

• Immunology

• Immunology and Microbiology (all)

• Immunology and Microbiology (miscellaneous)

• Insect Science

• Microbiology

• Molecular Biology

• Molecular Medicine

• Parasitology

• Physiology

• Plant Science

• Structural Biology

• Virology

Engineering & Technology

Civil Engineering

• Architecture

• Building and Construction

• Civil and Structural Engineering

Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

• Computational Mechanics

• Control and Systems Engineering

• Electrical and Electronic Engineering

• Hardware and Architecture

• Media Technology

• Signal Processing

Mechanical Engineering

• Aerospace Engineering

• Automotive Engineering

• Industrial and Manufacturing Engineering

• Mechanical Engineering

• Nuclear Energy and Engineering

Materials Engineering

• Ceramics and Composites

• Electronic, Optical and Magnetic Materials

• Materials Chemistry

• Materials Science (all)

• Materials Science (miscellaneous)

• Mechanics of Materials

• Metals and Alloys

• Polymers and Plastics

• Surfaces, Coatings and Films

Environmental Engineering

• Energy (all)

• Energy (miscellaneous)

• Energy Engineering and Power Technology

• Environmental Engineering

• Fuel Technology

• Geotechnical Engineering and Engineering Geology

• Ocean Engineering

• Renewable Energy, Sustainability and the Environment

• Waste Management and Disposal

• Water Science and Technology

Industrial Biotechnology

• Biomaterials

Other Engineering and Technologies

• Engineering (all)

• Engineering (miscellaneous)

• Safety, Risk, Reliability and Quality

Medical engineering

• Biomedical Engineering

Chemical Engineering

• Bioengineering

• Chemical Engineering (all)

• Chemical Engineering (miscellaneous)

• Process Chemistry and Technology

Medical & Health Sciences

Basic Medicine

• Anatomy

• Behavioral Neuroscience

• Biochemistry (medical)

• Biological Psychiatry

• Cellular and Molecular Neuroscience

• Cognitive Neuroscience

• Developmental Neuroscience

• Drug Discovery

• Embryology

• Endocrine and Autonomic Systems

• Histology

• Neurology

• Neuroscience (all)

• Neuroscience (miscellaneous)

• Pathology and Forensic Medicine

• Pharmaceutical Science

• Pharmacology

• Pharmacology (medical)

• Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (all)

• Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)

• Physiology (medical)

• Sensory Systems

• Toxicology

Clinical Medicine

• Anesthesiology and Pain Medicine

• Cardiology and Cardiovascular Medicine

• Complementary and Alternative Medicine

• Critical Care and Intensive Care Medicine

• Dental Assisting

• Dental Hygiene

• Dentistry (all)

• Dentistry (miscellaneous)

• Dermatology

• Emergency Medicine

• Endocrinology, Diabetes and Metabolism

• Gastroenterology

• Genetics (clinical)

• Geriatrics and Gerontology

• Hematology

• Hepatology

• Immunology and Allergy

• Internal Medicine

• Microbiology (medical)

• Nephrology

• Neurology (clinical)

• Obstetrics and Gynecology

• Oncology

• Ophthalmology

• Oral Surgery

• Orthodontics

• Orthopedics and Sports Medicine

• Otorhinolaryngology

• Pediatrics, Perinatology and Child Health

• Periodontics

• Psychiatry and Mental Health

• Pulmonary and Respiratory Medicine

• Radiology, Nuclear Medicine and Imaging

• Rehabilitation

• Reproductive Medicine

• Rheumatology

• Surgery

• Transplantation

• Urology

Health Sciences

• Advanced and Specialized Nursing

• Assessment and Diagnosis

• Care Planning

• Chemical Health and Safety

• Chiropractics

• Community and Home Care

• Complementary and Manual Therapy

• Critical Care Nursing

• Emergency Medical Services

• Emergency Nursing

• Epidemiology

• Family Practice

• Fundamentals and Skills

• Gerontology

• Health Informatics

• Health Information Management

• Health Policy

• Health Professions (all)

• Health Professions (miscellaneous)

• Infectious Diseases

• Issues, Ethics and Legal Aspects

• Leadership and Management

• LPN and LVN

• Maternity and Midwifery

• Medical and Surgical Nursing

• Medical Assisting and Transcription

• Medical Laboratory Technology

• Medical Terminology

• Nurse Assisting

• Nursing (all)

• Nursing (miscellaneous)

• Nutrition and Dietetics

• Occupational Therapy

• Oncology (nursing)

• Optometry

• Pathophysiology

• Pediatrics

• Pharmacology (nursing)

• Pharmacy

• Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation

• Podiatry

• Psychiatric Mental Health

• Public Health, Environmental and Occupational Health

• Radiological and Ultrasound Technology

• Research and Theory

• Respiratory Care

• Review and Exam Preparation

• Speech and Hearing

Other Medical Sciences

• Medicine (all)

• Medicine (miscellaneous)

Agricultural Sciences

Agriculture, Forestry, and Fisheries

• Agronomy and Crop Science

• Forestry

• Horticulture

• Soil Science

Veterinary Science

• Equine

• Food Animals

• Small Animals

• Veterinary (all)

• Veterinary (miscellaneous)

Agricultural biotechnology

• Food Science

Social Sciences

Psychology

• Applied Psychology

• Clinical Psychology

• Developmental and Educational Psychology

• Experimental and Cognitive Psychology

• Neuropsychology and Physiological Psychology

• Psychology (all)

• Psychology (miscellaneous)

• Social Psychology

Economics and Business

• Accounting

• Business and International Management

• Business, Management and Accounting (all)

• Business, Management and Accounting (miscellaneous)

• Decision Sciences (all)

• Decision Sciences (miscellaneous)

• Economics and Econometrics

• Economics, Econometrics and Finance (all)

• Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)

• Finance

• Industrial Relations

• Information Systems and Management

• Management Information Systems

• Management of Technology and Innovation

• Management Science and Operations Research

• Marketing

• Organizational Behavior and Human Resource Management

• Statistics, Probability and Uncertainty

• Strategy and Management

• Tourism, Leisure and Hospitality Management

Educational Sciences

• Education

Sociology

• Anthropology

• Cultural Studies

• Demography

• Gender Studies

Law

• Law

Political Sciences

• Political Science and International Relations

• Public Administration

Social and Economic Geography

• Geography, Planning and Development

• Transportation

• Urban Studies

Media and Communications

• Communication

• Library and Information Sciences

Other Social Sciences

• Development

• Health (social science)

• Human Factors and Ergonomics

• Life-span and Life-course Studies

• Safety Research

• Social Sciences (all)

• Social Sciences (miscellaneous)

• Sociology and Political Science

Humanities

History and Archaeology

• Archeology

• Archeology (arts and humanities)

• Conservation

• History

Languages and Literature

• Classics

• Language and Linguistics

• Linguistics and Language

• Literature and Literary Theory

Philosophy, Ethics and Religion

• History and Philosophy of Science

• Philosophy

• Religious Studies

Arts

• Arts and Humanities (all)

• Museology

• Music

• Visual Arts and Performing Arts

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: