Παράρτημα V: Χώρες ΕΕ & ΟΟΣΑ

Χώρες µέλη ΕΕ-27 & ΟΟΣΑ (2010)

Το 2010 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης διευρύνθηκε με την εισαγωγή τεσσάρων νέων χωρών μελών: της Εσθονίας, του Ισραήλ, της Σλοβενίας και της Χιλής. Η σύγκριση της Ελλάδας πραγματοποιείται σε σχέση με τη διευρυμένη πλέον σύνθεση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνει τις ακόλουθες 34 χώρες:

 

ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΟΟΣΑ

  1. Αυστραλία

18. Καναδάς

  2. Αυστρία

19. Λουξεµβούργο

  3. Βέλγιο

20. Μεξικό

  4. Γαλλία

21. Νέα Ζηλανδία

  5. Γερµανία

22. Νορβηγία

  6. Δανία

23. Νότια Κορέα

  7. Ελβετία

24. Ολλανδία

  8. Ελλάδα

25. Ουγγαρία

  9. Εσθονία

26. Πολωνία

10. Ηνωµένες Πολιτείες

27. Πορτογαλία

11. Ηνωµένο Βασίλειο

28. Σλοβακία

12. Ιαπωνία

29. Σλοβενία

13. Ιρλανδία

30. Σουηδία

14. Ισλανδία

31. Τσεχία

15. Ισπανία

32. Τουρκία

16. Ισραήλ

33. Φινλανδία

17. Ιταλία

34. Χιλή

 

Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:

 

Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1.  Αυστρία

15. Λιθουανία

  2.  Βέλγιο

16. Λουξεµβούργο

  3.  Βουλγαρία

17. Μάλτα

  4.  Γαλλία

18. Ολλανδία

  5.  Γερµανία

19. Ουγγαρία

  6.  Δανία

20. Πολωνία

  7.  Ελλάδα

21. Πορτογαλία

  8.  Εσθονία

22. Ρουµανία

  9.  Ηνωµένο Βασίλειο

23. Σλοβακία

10.  Ιρλανδία

24. Σλοβενία

11.  Ισπανία

25. Σουηδία

12.  Ιταλία

26. Τσεχία

13.  Κύπρος

27. Φινλανδία

14.  Λετονία

 

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: