4. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Πανεπιστημίων

Τα Πανεπιστήμια είναι η κατηγορία φορέων που παράγει τις περισσότερες δημοσιεύσεις της χώρας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι βιβλιομετρικοί δείκτες των επιστημονικών δημοσιεύσεων 21 Πανεπιστημίων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των Πανεπιστημίων για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010.  

 

ΧΡΩΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

2006-2010
Αριθμός δημοσιεύσεων Αριθμός αναφορών

 

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΠΘ

8.932 40.063

 

   Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

1.218 5.409

 

   Δηµοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

2.114 7.872

 

  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΚΠΑ

11.919 68.680

 

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΕΜΠ

4.327 18.114

 

  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΕΑΠ

220 554

 

  Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΙΟΝΙΟ

88 141

 

 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΟΠΑ

787 2.093

 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Π. ΑΙΓΑΙΟΥ

1.153 3.582

 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

211 503

 

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2.486 11.077

 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3.774 24.812

 

 Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

4.045 27.167

 

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

496 1.205

 

 Πανεπιστήμιο Πατρών

Π. ΠΑΤΡΩΝ

5.124 25.551

 

 Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

691 1.687

 

 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

333 883

 

 Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Π. Σ. ΕΛΛΑΔΑΣ

50 161

 

 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΑΝΤΕΙΟ

140 252

 

 Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ

906 4.940

 

 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

691 3.541

 

Στις δημοσιεύσεις των Πανεπιστημίων προσμετρώνται και οι δημοσιεύσεις των οικείων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων.

Δεν αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, λόγω του χαμηλού αριθμού δημοσιεύσεων.Ακολουθήστε το ΕΚΤ: