4.3 Δείκτες απήχησης

Ο σχετικός δείκτης απήχησης που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις κάθε Πανεπιστημίου σε σχέση με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται στα Διαγράμματα 4.3.1 και 4.3.2*. Ο δείκτης έχει υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία (δημοσιεύσεις και αναφορές) της τελευταίας  πενταετίας 2006-2010, μετά από «κανονικοποίηση» ανάλογα με την κατανομή των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου σε 307 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές που διαθέτει η βάση Scopus.

Οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης (1,26), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1,17), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (1,17), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,12), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1,07) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1,04) έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση και καταγράφουν δείκτες που υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όσο όρο. Πολύ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο με δείκτες απήχησης υψηλότερους από 0,90 βρίσκονται ακόμα οκτώ Πανεπιστήμια: το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (0,98), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (0,97), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (0,97), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (0,95), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (0,94), το Πανεπιστήμιο Πατρών (0,93), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (0,93) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (0,91).

 

Διάγραμμα 4.3.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.3.2

Μεγέθυνση

 

[n1]Reference προηγούμενη μελέτη

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα για τους δείκτες απήχησης των Πανεπιστημίων

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: