8.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, το ποσοστό των δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές είναι υψηλό σε όλα τα εξεταζόμενα νοσοκομεία και βρίσκεται συνήθως πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο. Την πενταετία 2006-2010, κυμαίνεται  από 51,6% στο νοσοκομείο Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έως 74,6% στο ΩΝΑΣΕΙΟ (Διάγραμμα 8.2.1). 

 

Διάγραμμα 8.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις στα δεκαέξι εξεταζόμενα νοσοκομεία κατά την περίοδο 1996-2010.

 

Διάγραμμα 8.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Δημόσιοι Φορείς Υγείας» έχει το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (3.212 αναφορές και μερίδιο 8,8%) και ακολουθούν τα νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ (3.008 αναφορές και μερίδιο 8,2%), το ΛΑΪΚΟ (2.923 αναφορές και μερίδιο 8%), το ΩΝΑΣΕΙΟ (1.881 αναφορές και μερίδιο 5,1%) και το ΣΩΤΗΡΙΑ (1.877 αναφορές και μερίδιο 5,1%). Τα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5% (Διάγραμμα 8.2.3). 

 

Διάγραμμα 8.2.3

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: