3.2 Αριθμός αναφορών

 

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010 η εξέλιξη των δεικτών που αφορούν την απήχηση των δημοσιεύσεων είναι θετική για τις διάφορες κατηγορίες φορέων και συμβαδίζει με την άνοδο των σχετικών δεικτών του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων. 

Τα υψηλότερα ποσοστά δημοσιεύσεων με αναφορές επιτυγχάνουν τα  Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ και οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (Διάγραμμα 3.2.1). Την πενταετία 2006-2010, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με αναφορές κυμαίνεται από 55% στις δημοσιεύσεις των ΤΕΙ έως 75% στις δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2, την ίδια πενταετία ο μέσος όρος των ελληνικών δημοσιεύσεων είναι 65,6%. 

 

Διάγραμμα 3.2.1

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών και η εξέλιξή του ανά πενταετία παρουσιάζεται για τις διάφορες κατηγορίες φορέων στο Διάγραμμα 3.2.2.  Στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ο αριθμός των αναφορών ακολουθεί ανοδική πορεία για τις περισσότερες κατηγορίες φορέων.

Τα Πανεπιστήμια, που έχουν και τις περισσότερες δημοσιεύσεις, έχουν και το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών. Την πενταετία 2006-2010 τα Πανεπιστήμια έλαβαν 219.658 αναφορές που αντιστοιχούν σε μερίδιο 79,3% στο σύνολο των ελληνικών αναφορών, τα Ερευνητικά Κέντρα  της ΓΓΕΤ είχαν 43.813 αναφορές και μερίδιο 15,8%, οι Δημόσιοι Φορείς Υγείας 36.601 αναφορές και μερίδιο 13,2%, οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας 11.475 αναφορές και μερίδιο 4,1%, οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς 8.348 αναφορές και μερίδιο 3%, τα ΤΕΙ 8.104 αναφορές και μερίδιο 2,9%, οι Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς 5.100 αναφορές και μερίδιο 1,8% και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς 3.014 αναφορές και μερίδιο 1,1% (Διαγράμματα 3.2.2 και 3.2.3).

 

Διάγραμμα 3.2.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 3.2.3

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: