Επιλέξτε κατηγορία...    
Εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στα κύρια επιστημονικά πεδία με σχετικό δείκτη απήχησης
≥1, ανά Ιδιωτικό Φορέα Υγείας, για την πενταετία 2006-2010
Πηγή: Scopus 1996-2010