Επιλέξτε οργανισμό...    
Kατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία ανά
Ιδιωτικό Φορέα Υγείας, για την πενταετία 2006-2010
Πηγή: Scopus 1996-2010